Regulamin

 

1. Na zabiegi makijażu permanentnego/kosmetologii estetycznej można umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu +48 731 677 000 lub poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na stronie firmowej na Facebook lub Instagram VIP Contour Makijaż permanentny & Kosmetologia estetyczna.
2. Dokonanie zapisu na zabieg oznacza akceptację naszego regulaminu.
3. Formą rezerwacji terminu jest wpłata zadatku na konto bankowe w wysokości 100 zł w ciągu 3 dni roboczych od dnia zapisania się. Jeżeli wpłata nie zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie, będzie to skutkować anulowaniem rezerwacji. Zadatek można uiszczać osobiście w placówce firmy lub na konto firmy Star Group Sylwia Gunia:
ING Bank Śląski 62 1050 1445 1000 0091 2607 7768

lub

BLIK na nr telefonu 883 476 762

W tytule przelewu należy wpisać: „imię i nazwisko”.
Wpłacony zadatek jest zaliczany na poczet wykonanego zabiegu.
4. Zadatek przepada w sytuacji, gdy klientka nie poinformuje o konieczności przełożenia wizyty minimum 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem zabiegu, nastąpi całkowita rezygnacja z zabiegu, klientka nie poinformuje o nieobecności na umówiony zabieg.
5. W gabinecie można płacić za wykonane zabiegi gotówką lub kartą.

6. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z przeciwwskazaniami do wykonania danego zabiegu (dostępne w zakładce „przeciwwskazania”) oraz poinformowaniu nas o ewentualnym posiadaniu starego makijażu permanentnego/wypełniacza ust.
7. Nie poinformowanie o jakichkolwiek przeciwwskazaniach przed umówieniem się na wizytę, będzie skutkować odmową wykonania zabiegu oraz brakiem zwrotu zadatku.
8. Korekta makijażu permanentnego odbywa się w terminie 4-8 tygodni od pierwszej pigmentacji i jest płatna w wysokości 200 zł.
9. Jeżeli klientka zdecyduje się na wykonanie dopigmentowania w innym terminie, musi liczyć się z dopłatą:
9-12 tygodni – 250 zł,
13-16 tygodni – 300 zł
powyżej 16 tygodni – dopigmentowanie traktowane jest jako odświeżenie, czyli do 1 roku – 50% ceny.
10. Nie poinformowanie minimum 2 dni przed wyznaczoną datą korekty o konieczności przełożenia wizyty lub niestawienie się w wyznaczonym terminie korekty, będzie skutkować dopłatą za wyznaczenie nowego terminu w kwocie 200 zł.
11. Podczas zabiegu makijażu permanentnego zawsze ustalany jest kształt i dobierany kolor, który współgra z urodą klientki.
12. Efekt ostateczny po wykonaniu zabiegu z zakresu makijażu permanentnego wynosi 6 tygodni po korekcie.
13. Efekt ostateczny po wykonaniu zabiegu z zakresu kosmetologii estetycznej wynosi 2 tygodnie po zabiegu.
14. Konsultacja dotycząca wykonania zabiegów z zakresu makijażu permanentnego, jak również kosmetologii estetycznej jest bezpłatna. W razie zainteresowania zabiegami, czy też uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zabiegów, zapraszamy do naszego gabinetu po wcześniejszym umówieniu się.
15. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej firmy, profilu na portalu Facebook oraz Instagram.
16. Mamy pełne prawo do odmowy wykonania danego zabiegu bez podania przyczyny.
17. Mamy prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli oczekiwania klientki są zupełnie inne oraz sprzeczne z wizualizacją, czy też niezgodne z estetyką pracy wykonywaną w gabinecie.
18. Bardzo prosimy o przychodzenie na wizytę punktualnie. Spóźnienie 15 minut może skutkować odmową wykonania usługi, a wpłacony zadatek przepadnie.
19. Na zabieg bardzo prosimy przychodzić bez osób towarzyszących, bez dzieci.
20. Nie wykonujemy zabiegów na własną odpowiedzialność klienta (np. gdy występują przeciwwskazania, a klient nalega na wykonanie zabiegu).
21. Umówioną wizytę potwierdzamy zawsze wiadomościami SMS – zarówno po zapisaniu się na zabieg, jak i dzień przed wizytą w celu przypomnienia.
22. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ustalonego wcześniej terminu wizyty (z przyczyn niezależnych od nas) po ustaleniu z klientką innego, dogodnego dla obydwu stron.
23. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany poszczególnych punktów niniejszego regulaminu.